Καλάθι Αγορών
Quick view
Login
Search for products on our site
See more

      
        Load image into Gallery viewer, Το ΒιΒλίο του “Ρ”
On Sale

Το ΒιΒλίο του “Ρ”

 • -€-20,90
 • Regular price €20,90
  ( / )

  Το ebook , το ΒιΒλίο του “Ρ”, αποτελεί ένα διασκεδαστικό εγχειρίδιο διάκρισης & παραγωγής του φωνήματος του ρ. Περιλαμβάνει την οπτικοακουστική διάκριση φωνημάτων ρ, ρ-λ, ρ-γ σε όλα τα επίπεδα: φώνημα, λέξεις, φράσεις, προτάσεις και ιστορίες.

  Για παιδιά 4+ ετών, στα οποία θέλετε να ενισχύσετε:

  • την ακουστική διάκριση των φωνημάτων,
  • την οπτική διάκριση των φωνημάτων,
  • τη διάκριση μέσα από λέξεις-φρασεις-προτάσεις-ιστορίες.
  • τη σωστή χρήση φωνημάτων,
  • την ορθή παραγωγή φωνημάτων,
  • τη γενίκευση των φωνημάτων στο σωστό πλαίσιο.

  Περιλαμβάνει 572 κάρτες εικόνων

  ΜΕΡΟΣ Α

  • 20 κάρτες για την oπτικοακουαστική διάκριση των φωνημάτων /ρ,λ,γ/ στην αρχική θέση.
  • 36 κάρτες για την παραγωγή του φωνήματος /ρ/ σε λέξεις στην αρχική θέση.
  • 20 κάρτες για την παραγωγή του φωνήματος /ρ/ σε φράσεις στην αρχική θέση.
  • 20 κάρτες για την oπτικοακουαστική διάκριση των φωνημάτων /ρ,λ,γ/ στη μεσαία θέση.
  • 66 κάρτες για την παραγωγή του φωνήματος /ρ/ σε λέξεις στη μεσαία θέση.
  • 20 κάρτες για την παραγωγή του φωνήματος /ρ/ σε φράσεις στη μεσαία θέση.
  • 18 κάρτες για την παραγωγή του φωνήματος /ρ/ σε ιστορίες.

  ΜΕΡΟΣ Β

  • 36 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-γ/ σε λέξεις στην αρχική θέση.
  • 20 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-γ/ σε φράσεις στην αρχική θέση.
  • 60 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-γ/ σε λέξεις στη μεσαία θέση.
  • 10 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-γ/ σε φράσεις στη μεσαία θέση.
  • 30 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-γ/ σε ιστορίες.

  ΜΕΡΟΣ Γ

  • 48 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-λ/ σε λέξεις στην αρχική θέση.
  • 20 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-λ/ σε φράσεις στην αρχική θέση.
  • 120 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-λ/ σε λέξεις στη μεσαία θέση.
  • 10 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-λ/ σε φράσεις στη μεσαία θέση.
  • 18 κάρτες για την διάκριση & παραγωγή των φωνημάτων /ρ-λ/ σε ιστορίες.

  Για:

  • εκτύπωση.
  • χρήση από tablet ή υπολογιστή.

  Tρόποι Χρήσης:

  • σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υπολογιστή ή tablet.
  • σε ηλεκτρονική μορφή για συνεδρίες τηλεθεραπείας.
  • σε μορφή καρτών, αφού τις εκτυπώσετε.
  • σε εκτυπωμένη μορφή.

  Iδανικό για θεραπευτές, παιδαγωγούς και γονείς.