ΣΕΙΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Η σειρά  “Ανάπτυξη Αφηγηματικού Λόγου” αποτελεί ένα διασκεδαστικό τρόπο, για να ενισχυθεί η ικανότητα των παιδιών στη σειροθέτηση χρονικών αλληλουχιών. “Σειροθέτηση” είναι η ικανότητα να τοποθετούμε σε μια λογική σειρά αντικείμενα, γεγονότα και σκέψεις.
Για παιδιά 2+ ετών, στα οποία θέλετε να ενισχύσετε:  την ανάπτυξη λόγου & ομιλίας, τον αφηγηματικό και περιγραφικό λόγο, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες, κ.ά